Uitspraak Gerechtshof Den Haag:


Stichting Milieu & Mens (M&M) is toegelaten tot Hoger Beroep in de
procedure Milieudefensie – Shell met als doel het eerdere, voor veel
mensen en bedrijven schadelijke vonnis, van tafel te krijgen
Sinds 2021 is M&M (ook bekend onder de naam “Bezorgde Energie Gebruikers”)
gestart met de voorbereidingen om deel te nemen aan het Hoger Beroep van
Milieudefensie (en Greenpeace e.d.) vs. Shell. M&M heeft als doel het vonnis,
waarbij de rechter in eerste aanleg Milieudefensie op diverse punten in het gelijk
stelde, van tafel te krijgen.

Dat vonnis schaadt de belangen van burgers en (MKB-)bedrijven die geen partij
waren in de rechtszaak. In tegenstelling tot de bewering van Milieudefensie staan zij
niet voor het Algemeen Belang van de Nederlanders en de in Nederland gevestigde
bedrijven.

M&M heeft besloten om zich te voegen. Niet omdat M&M zich identificeert met de
activiteiten van Shell, maar omdat we van mening zijn dat Milieudefensie dit vonnis
misbruikt om andere grotere Nederlandse bedrijven en organisaties onder druk te
zetten om aan haar eisen te voldoen. Dit leidt tot grote schade voor burgers en
bedrijven, die de kosten voor hun rekening krijgen, in de vorm van snel gestegen
energiekosten, inflatie en hogere prijzen voor bijv. voedingsmiddelen.
15 maart jl. vond de zitting bij het Gerechtshof Den Haag plaats. Vandaag, 25 april
2023 ontving ons advocatenkantoor het besluit van het Gerechtshof dat M&M mag
meedoen aan het Hoger Beroep.


De argumenten van M&M, inbreuk op de democratie en economische schade voor
burgers en bedrijven, hebben weerklank gevonden bij het Hof. Wij hopen dat deze
uitspraak leidt tot de nodige publiciteit en steun in de vorm van donaties, zodat we
deze dure rechtszaak tot een goed einde kunnen brengen. Het alleenrecht van
gesubsidieerde actieclubs op het voeren van gerechtelijke procedures moet een halt
worden toegeroepen zodat zij de maatschappij geen onnodige schade toebrengen.
Niet alleen zijn hun “klimaatacties” zeer schadelijk voor milieu (o.a. windmolens,
zonnepanelen, bossen kappen en verbranden, bruinkool stoken en schone
kerncentrales sluiten), ook verarmen grote delen van de bevolking. Dat wij daardoor
ook afhankelijker worden van landen als China (grondstoffen, zonnepanelen etc.).
moet zoveel mogelijk voorkomen worden

.
BEG/M&M krijgt in tegenstelling tot Milieudefensie niet jaarlijks vele miljoenen
subsidies van de Staat en de Postcodeloterij, maar moet het hebben van steun en
donaties van particulieren en bedrijven.


Voor steun en donaties zie graag: https://bezorgdeenergiegebruikers.nl/over-beg/
en/of https:milieuenmens.nl

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *